Một số con số ấn tượng

11 năm

Hình thành phát triển

18+

Dự án đã triển khai

2 triệu

Mét vuông xây dựng

1,1 tỷ

Đô la đầu tư

Các dự án của chúng tôiTất cả

“Tự hào là đối tác tin cậy, nhà kiến tạo giá trị tiên phong”

Với phương châm hoạt động “Ở đâu có ý chí, ở đó có con đường”, và khẩu hiệu “Kết nối sự thịnh vượng”, “Vượt qua thử thách, tiếp bước thành công”, với triết lý kinh doanh “Thiện chí là một tài sản và là tài sản duy nhất mà cạnh tranh không thể vượt qua hay đánh bại”

Gami Land mở rộng hợp tác thực hiện các dự án đầu tư, nâng cao trình độ cán bộ nhân viên, góp phần đưa Gami Group trở thành một trong những Tổ chức kinh tế tư nhân đa ngành hàng đầu Việt Nam.