Một số con số ấn tượng

11 năm

Hình thành phát triển

18+

Dự án đã triển khai

2 triệu

Mét vuông xây dựng

1,1 tỷ

Đô la đầu tư

Các dự án của chúng tôiTất cả

“Tự hào là đối tác tin cậy, nhà kiến tạo giá trị tiên phong”